Saltatu nabigazioa

9.1.2.6.- Aldaerak

  1. Asimilazioz sortutakoak: ete `ote´, gitxi `gutxi´, guntzurrun `giltzurrun´, guzur `gezur´, leléngo `lehenbizi´.

  2. Éurak `beraiek´ erako izenordainak (eurári, euréna, eurákin, eurakána...)

  3. Mendebaleko aldaera berezi gehiago ere bada Lekeition: ardau `ardo´, asun `asuin´, aterri `ateri´, baltz `beltz´, barri `berri´, be `ere´, bedar `belar´, biun `biguin´, edur `elur´, espan `ezpain´, erren `errain´, emon `eman´, idar `ilar´,  igiri `igeri´, eperdi `ipurdi´, eskutur `eskumutur´, etzun `etzan´, gastai `gazta´, amasórtzi `hemezortzi´, amen `hemen´, asur `hezur´, itxi `utzi´, maillúki `marrubi´, mustur `mutur´, txarri `txerri´, txinjúrri `inurri´, txixa `pixa´, morapíllo `korapilo´, sidar `zilar´, eskuma `eskuin´, jántza `dantza´, jaube `jabe´, kipúla `tipula´, lamína `lamia´, ule `ile´, upin `ipui(n)´, uskar `puzker´, narru `larru´, mamin `mami´, miñ `mihi´, suiñ `suhi´, sentzun `zentzu´.

  4. Mendebal sortaldeko hainbat aldaera daude, mendebal sartaldean ez daudenak (sartaldea / sortaldea hurrenkera): amotz / motz, angeru / aingeru, arraba / arreba, askero / eskéro, baie / baiña, burni / burdiñ, dusti / gusti, ela / ala, elai / enára, eskora / eskuma, eskubitur / eskutur, etze / etxe, geitu / deittu, gorta / kórta, amaka / amáika, ien / ion, igurdi / iortzi, iko / piku, ingiru / ingúru, inuntz / iruntz, inurri / txinddúrri, kinpula / kipúla, lamia / lamíña, makar / makal, orrotz / órratz, txiker / txiki, ulle / ule, seinbet / sémat, selango / seláko, sillo / sulo 

  5. Lekeition, orain dela gutxira arte oso hedatua egon den beste aldaera bat eskuéra (100) `euskara´ da. Gaur egun zaharren ahoetan baino ez da entzuten.

Ondoko lizentziak babestua Creative Commons: aitortu 4.0 Lizentzia