Saltatu nabigazioa

10.5.- ARO BERRIA

10.5.1.- Marierrota

Añibarro, S. 2010. Informe técnico. Actuación arqueológica en el molino de mari errota. Mendexa. Haedera 2000 S.L. Arqueología y Gestión.

Barinagarrementeria, M. D. eta Torrecilla, M. J. 2005. Informe estudio histórico patrimonial del molino de marea de Isuntza (Mendexa).  

Fariñas, G. eta Apraiz, A. 2016. “Lea Ibarra, ondare industriala”. Kurik. Ate zulotik ikusten da Lekeitio. 2, 72-89. Lekeitio: Lekeitioko Udala.

Garamendi, M. 2011. Marea errota. El molino de marea de Isuntza. Lekeitioko Udal Artxiboa. Marierrotari buruzko txosten historikoa, musealizatze lanetan erabili zena. Argitaratu gabea.

Gutierrez, A. M. et alii. 1984. La industria molinera en Vizcaya en el siglo XVIII. Bilbao: Deustuko Unibertsitatea.

Jimenez, J. M. 2002. Bizkaiko herrien monografiak. Lekeitio. Azterketa historiko-artistikoa. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia.

Martinez, I. 1993. Bizkaiko herrien monografiak. Amoroto, Gizaburuaga eta Mendexa. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia.

Prentsa artikuluak:

Muñagorri, L. 2011/06/18. “Desagertutako errota berriz ere lanean”. Berria.

10.5.2.- Irlako baseliza eta komentua: serorak eta frantziskotarrak

Arza, F. 2005. Freilas, seroras y beatas vascas: personalidad y caracterización (c. 1500-1650). Tesis Doctoral. Logroño: Universidad de la Rioja.

Atabaka Elkartea. 2016. “Atabaka: Garraitz 25 edo ondarea herriratzen”. Kurik. Ate zulotik ikusten da Lekeitio. 2, 121-129. Lekeitio: Lekeitioko Udala.

Atxurra, R. 1990. “Plano de Lekeitio con referencias históricas y nomenclatura de calles”. Lekeitio. Ederti, etnografi eta edestiaren aldizkaria, 2, 77-102. Bilbao: BBK.

Garcia Dalmau, M. 2017. Proyecto Garraitz 2025. Proyecto de sondeos arqueológicos en la isla de Garraitz -San Nicolas- (Lekeitio, Bizkaia). Fase III. Atabaka eta Aranzadi Elkartea.

Prado, A. I. 2004. Bizkaiko herrien monografiak. Lekeitio II. Lekeitioko monografia historiko-artistikoa. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia.

Urkiza, V. 1985. Iglesia parroquial de Santa María de Lequeitio. Bilbao: Caja de Ahorros de Vizcaína, Departamento Cultural.

10.5.3.- Ermitak edo baselizak

Atxurra, R. 1990. “Plano de Lekeitio con referencias históricas y nomenclatura de calles”. Lekeitio. Ederti, etnografi eta edestiaren aldizkaria, 2, 77-102. Bilbao: BBK.

Barrio, J. A. 1992. “Eraikitako paisaia. El paisaje construido”. In Askoren artean. Lekeitio. 175-204. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia.

Garamendi, M. 2016. “Talaiak, itsasoari begira”. Kurik. Ate zulotik ikusten da Lekeitio. 2, 174-183. Lekeitio: Lekeitioko Udala.

Muñiz, J. 2008. Lekeitioko erlijio-ondarearen gida. Lekeitioko Udala.

Ocamica, F. 1966. La villa de Lequeitio (ensayo histórico). Bilbao: Imprenta Provincial.

Ocamica, F. 2012. Lekeitio. Gure erria. Bilbao: Ediciones Mensajero

Prado, A. I. 2004. Bizkaiko herrien monografiak. Lekeitio II. Lekeitioko monografia historiko-artistikoa. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia.

Velilla, J. 1992. Arquitectura y urbanismo en Lekeitio. Siglos XIV a XVIII. UPV-EHU: Serie Tesis Doctorales.

10.5.4.- Barrokoa: San Jose edo Konpainiako eliza, udaletxea, jauregiak

Barrio, J. A. 1992. “Eraikitako paisaia. El paisaje construido”. In Askoren artean. Lekeitio. 175-204. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia.

Material didáctico para el guía. Visita a la Iglesia de San José o de la Compañía. Lekeitioko Udal Artxiboa. Argitaratu gabea.

Muñiz, J. 2008. Lekeitioko erlijio-ondarearen gida. Lekeitioko Udala.

Ocamica, F. 1966. La villa de Lequeitio (ensayo histórico). Bilbao: Imprenta Provincial.

Ocamica, F. 2012. Lekeitio. Gure erria. Bilbao: Ediciones Mensajero.

Prado, A. I. 2004. Bizkaiko herrien monografiak. Lekeitio II. Lekeitioko monografia historiko-artistikoa. Bilbao: Bizkaiko Foru Aldundia.

Urkiza, V. 1988. “Apunte sobre la fundación del Colegio y la Iglesia de la Compañía de Jesús de la villa de Lequeitio”. Lekeitio. Ederti, etnografi eta edestiaren aldizkaria. 1, 15-18. Bilbao: BBK.

Velilla, J. 2000. “El colegio y la Iglesia de los Jesuitas en Lekeitio”. Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales, 19, 339-348. Donostia: Eusko Ikaskuntza.

10.5.5.- Gotorlekuak

Moraza, A. 2018. “Bolbora eta kresal usaina”. Kurik. Ate zulotik ikusten da Lekeitio. 3. Lekeitio: Lekeitioko Udala.

Velilla, J. 1992. Arquitectura y urbanismo en Lekeitio. Siglos XIV a XVIII. UPV-EHU: Serie Tesis Doctorales.

Ondoko lizentziak babestua Creative Commons: aitortu 4.0 Lizentzia